Con rạ thường sinh vào tuần thứ mấy ?

Việc mang thai con rạ hay con so sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến thời gian sinh của các sản phụ. Nếu các sản phụ đang thắc mắc về sinh con rạ đẻ tuần bao nhiêu, bạn nên tham khảo thông tin trong bài viết dưới đây. Thế nào là con rạ thường ? Thông thường … Đọc tiếp Con rạ thường sinh vào tuần thứ mấy ?